RODO w NSP Primus

RODO

RODO w NSP PRIMUS

DLA RODZICÓW KANDYDATÓW NA UCZNIÓW:

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa PRIMUS, ul. Monte Cassino 27, tel. 91 48 08 100, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zwana dalej NSP Primus.
 2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są w celach bezpośrednio związanym z realizacją procesu rekrutacji w NSP Primus.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przechowywane są przez okres rekrutacji i nie dłużej niż 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (w tym aktualizowania).
 6. Podanie NSP Primus danych osobowych jest dobrowolne,  jest jednak niezbędne dla realizacji procesu rekrutacji.

DLA RODZICÓW UCZNIÓW:

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa PRIMUS, ul. Monte Cassino 27, tel. 91 48 08 100, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zwana dalej NSP Primus.

W zakresie realizacji obowiązku nauki i opieki w NSP Primus:

 1. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka są przetwarzane  w celu realizacji zadań ustawowych wynikających z prawa oświatowego i statutu NSP Primus.
 2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przechowywane są przez okres edukacji dziecka w naszej szkole i po zakończeniu nauki zgodnie z  przepisami archiwalnymi.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania (w tym aktualizowania).

W zakresie informacji przekazywanych do świetlicy szkolnej:

 1. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka i osób upoważnionych do odbioru ucznia ze szkoły są przetwarzane  w celu zapewnienia opieki w NSP Primus.
 2. Zgoda na wykorzystanie przez NSP Primus danych osobowych  Pani/Pana oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka  i osób upoważnionych do odbioru ucznia ze szkoły jest dobrowolna.
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przechowywane są przez okres edukacji dziecka w naszej szkole.
 4. Posiada Pani/Pana  prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania (w tym aktualizowania).

W zakresie dostępu do dokumentów szkolnych na witrynie www.szkolaprimus.pl

 1. Dane osobowe Pani/Pana w postaci adresu poczty elektronicznej  są przetwarzane w celu udostępnienia dokumentów szkolnych rejestrowanym użytkownikom na stronie www.szkolaprimus.pl.
 2. Zgoda na wykorzystanie przez NSP Primus danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej jest dobrowolna, ale niezbędna dla udostępnienia informacji zastrzeżonych dla uprawnionych użytkowników.
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu poczty elektronicznej są przechowywane w bazie danych strony internetowej przez okres edukacji dziecka w naszej szkole i  nie dłużej niż 1 miesiąc po zakończeniu nauki.
 4. Posiada Pani/Pana  prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania (w tym aktualizowania).

W zakresie informacji zamieszczanych na stronie internetowej i koncie Facebook NSP Primus:

 1. Dane osobowe Pani/Pana oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka są przetwarzane  w celu informowania o działalności NSP Primus.
 2. Zgoda na wykorzystanie przez NSP Primus danych osobowych  Pani/Pana oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest dobrowolna.
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są przez okres edukacji dziecka w naszej szkole i po zakończeniu nauki.
 4. Posiada Pani/Pan  prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania (w tym aktualizowania).

W zakresie ubezpieczenia NW:

 1. Dane osobowe Pani/Pana dziecka są przetwarzane  w celu objęcia ubezpieczeniem.
 2. Zgoda na wykorzystanie przez NSP Primus danych osobowych Pani/Pana dziecka jest dobrowolna, ale konieczna dla objęcia ochroną ubezpieczeniową.
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przekazywane są ubezpieczycielowi.
 4. Posiada Pani/Pan  prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz ich poprawiania (w tym aktualizowania).

W zakresie tworzenia kont uczniowskich G-Suite:

 1. Dane osobowe Pani/Pana dziecka (imię i 3 litery nazwiska) są przetwarzane  w celu założenia i wykorzystywania dla celów edukacyjnych konta G-Suite. Konto zakładane jest w klasie czwartej.
 2. Zgoda na wykorzystanie przez NSP Primus danych osobowych Pani/Pana dziecka jest dobrowolna, ale konieczna dla edukacji informatycznej dziecka.
 3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przechowywane są przez okres edukacji dziecka w naszej szkole i do 3 miesięcy po zakończeniu nauki w NSP Primus.
 4. Posiada Pani/Pan  prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania (w tym aktualizowania).

DLA ODWIEDZAJĄCYCH NSP Primus - informacja o  monitoringu

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa PRIMUS, ul. Monte Cassino 27, Tel. 91 48 08 100, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zwana dalej NSP Primus.
 2. Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane będą w celach bezpośrednio związanych z nadzorem nad mieniem  i z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów NSP Primus.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom (z wyjątkiem przekazania wizerunku organom ścigania, jeżeli nagranie dotyczy czynu zabronionego).
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych raz na 30 dni (z zastrzeżeniem, że taki wgląd nie będzie naruszał praw innych osób) oraz ich zamazania (prawo do zamazania wizerunku nie obowiązuje, jeżeli osoba dopuściła się czynu zabronionego).
 5. Monitoringiem jest objęty cały obszar NSP Primus z wyłączeniem miejsc takich jak: przebieralnie, łazienki i toalety.
 6. Dane monitoringu (jeżeli nie noszą znamion czynu zabronionego) są usuwane nie później niż po 10 dniach od daty zarejestrowania.
 7. Wejście na teren objęty monitoringiem jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, przy czym podanie NSP Primus danych osobowych jest dobrowolne.

DLA KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW:

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa PRIMUS, ul. Monte Cassino 27, tel. 91 48 08 100, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zwana dalej NSP Primus.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach bezpośrednio związanych z realizacją procesu rekrutacji w NSP Primus.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 4. Posiada Pani/Pan  prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania (w tym aktualizowania).
 5. Podanie NSP Primus, danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędna dla procesu rekrutacji.

DLA PRACOWNIKÓW:

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa PRIMUS, ul. Monte Cassino 27, tel. 91 48 08 100, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zwana dalej NSP Primus.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach bezpośrednio związanych z zatrudnieniem w NSP Primus.
 3. Posiada Pan/Pani  prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (w tym aktualizowania).
 4. Podanie NSP Primus danych osobowych jest konieczne z powodu obowiązków ustawowych pracodawcy.

DLA KONTRAHENTÓW:

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa PRIMUS, ul. Monte Cassino 27, tel. 91 48 08 100, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zwana dalej NSP Primus.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach bezpośrednio związanych z realizacją umowy z NSP Primus oraz nadzorem nad przebiegiem realizacji tej umowy.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 4. Posiada Pani/Pan  prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania (w tym aktualizowania).
 5. Podanie NSP Primus danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

DLA OSÓB PROWADZĄCYCH KORESPONDENCJĘ Z NSP Primus:

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa PRIMUS, ul. Monte Cassino 27, tel. 91 48 08 100, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zwana dalej NSP Primus.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach bezpośrednio związanych z korespondencją w NSP Primus.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 4. Posiada Pan/Pani  prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania (w tym aktualizowania).
 5. Podanie NSP Primus danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla prowadzenia korespondencji.

Dane teleadresowe

Niepubliczna Szkoła Podstawowa PRIMUS
ul. Monte Cassino 27, 70-467 Szczecin

 • dummy 91 480 81 00

 • dummy 91 480 81 00

 • dummy sekretariat @ szkolaprimus.pl

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń