ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja

I.  KARTA ZGŁOSZENIA

  • Nabór uczniów do  Niepublicznej  Szkoły Podstawowej  „Primus” w Szczecinie  odbywa się w ciągu całego roku szkolnego.
  • Zapisy przyjmowane są na podstawie „Karty zgłoszenia ”  złożonej osobiście w sekretariacie szkoły , przesłanej pocztą lub drogą mailową .

 

Pliki do pobrania:

 

II. PRZEBIEG REKRUTACJI

  • Spotkanie rodziców z Dyrektorem Szkoły w celu zapoznania się z ofertą edukacyjną oraz organizacją pracy Szkoły.
  • Dzieci spotykają się z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, pedagogiem szkolnym oraz grupą rówieśników w celu określenia stopnia dojrzałości społecznej, emocjonalnej a także wiedzy ogólnej i kultury osobistej dziecka.
  • Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii komisji kwalifikacyjnej .O swojej decyzji Dyrektor Szkoły zawiadamia Rodziców  drogą mailową lub telefonicznie.
  • Przyjęcie dziecka do Szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodziców umowy o kształcenie dziecka  i wpłaceniu wpisowego .

Dane teleadresowe

Niepubliczna Szkoła Podstawowa PRIMUS
ul. Monte Cassino 27, 70-467 Szczecin

  • dummy 91 480 81 00

  • dummy 91 480 81 00

  • dummy sekretariat @ szkolaprimus.pl

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń