Dwujęzyczność

Uczymy i wychowujemy dla przyszłości

Dwujęzyczność

Jaki jest cel dwujęzyczności w szkole PRIMUS?

Popularna od kilku lat dwujęzyczność w szkołach to nie tylko zwiększona liczba godzin języka obcego oraz elementy obcojęzyczne na lekcjach przedmiotowych. To przede wszystkim sposób patrzenia na świat. Oprócz nauki drugiego języka na równi z językiem ojczystym, dbamy,  aby dwujęzyczność budowała w dziecku otwartego człowieka, akceptującego siebie i innych, umożliwiała rozszerzanie obrazu świata, napełniała szacunkiem dla korzeni innej kultury, a przede wszystkim wzbogacała emocjonalnie.

Jak to robimy w szkole NSP PRIMUS?

Metody stosowane podczas lekcji:

 • Direct Method  - inaczej metoda bezpośrednia. Opiera się na stwierdzeniu, że język przyswajamy najbardziej efektywnie wówczas, gdy stosujemy go w sposób aktywny. Najważniejszym celem nauki jest po prostu umiejętność rozmawiania w danym języku. W trakcie lekcji uczeń ma być więc zachęcamy do jak najczęstszego mówienia. Zajęcia nie skupiają się więc na analizie zasad gramatycznych. Zadaniem nauczyciela jest tworzenie naturalnych zdań w tempie dostosowanym do uczestników zajęć.

 • Total Physical Response  –czyli technika reagowania całym ciałem, stworzona przez profesora Jamesa Ashera. Polega ona na uczeniu nowych słów i zwrotów poprzez ruch i zachęcanie dziecka do wykonywania ciałem czynności zgodnych z usłyszanym poleceniem. Do zalet techniki reagowania całym ciałem należy zaliczyć, że dziecko nie czuje się skrępowane na zajęciach oraz rozumie i szybciej zapamiętuje używany podczas nich język czy inne wprowadzane zagadnienia. TPR to także solidna dawka ruchu, który wprowadza dzieci w stan kontrolowanej swobody i zapewniaja jednocześnie atmosferę bezpieczeństwa, tak istotną dla najmłodszych uczestników. Nieoceniony jest także wkład dzieci, które aktywnie biorą udział w zajęciach i proponują własne pomysły na wykorzystanie techniki TPR. Wymyślone przez nie sposoby mogą też znaleźć zastosowanie podczas nauki w domu z rodzicami.

 • CLIL (Content and Language Integrated Learning) - to metoda, w ramach której język obcy wykorzystywany jest do nauczania innych treści. Oznacza to, że przedmiotów takich, jak na przykład  edukacja przyrodnicza, matematyczna, plastyczna, czy wiedza o kulturze uczy się w języku obcym, co jednocześnie rozwija wiedzę przedmiotową oraz poprawia znajomość samego języka.

Podczas zajęć uczniowie:

 • sposób nauczania mają  dostosowany treści przedmiotowych nauczania zintegrowanego w klasach młodszych lub innego przedmiotu w klasach starszych

 • pracują metodą projektu

 • używają najnowszych technologii,  w procesie nauki wykorzystywane są tablice   interaktywne, filmy i prezentacje multimedialne

 • pracują w parach i grupach

 • korzystają nie tylko z podręczników, ale także z różnych materiałów audiowizualnych przedstawiających żywy język

 • przygotowują się do nauczania przedmiotowego metodą dwujęzyczności w dalszym etapie edukacji

 • mają dostęp do biblioteki angielskiej oferującej literaturę w języku angielskim, dostosowaną do poziomu zaawansowania i tematyki na poziomie szkoły podstawowej

 • wykorzystują znajomość języka do szkolnych obchodów świąt, uroczystości, przedstawień lub innych działań artystycznych

 • pracują z najlepszą kadrą nauczycieli, która z entuzjazmem podchodzi do swojej pracy

Egzaminy w szkole PRIMUS

Każdego roku uczniowie naszej szkoły mogą przystąpić do egzaminów organizowanych przez Cambridge University na następujących poziomach:

 • YLE: egzamin dla młodszych uczniów, na 3 poziomach:

 • Starters: dla uczniów klas I i II,

 • Movers: dla uczniów klas IV,

 • Flyers: dla uczniów klas V i VI.

 • Uczniowie klas VI-VIII mogą również przygotować się i zdawać egzaminy KET, PET, FCE

Dwujęzyczność na poszczególnych etapach nauczania

I etap nauczania klasy (I-III)

 • 10 godzin zajęć tygodniowo prowadzonych w języku angielskim:

 • 3 godziny zajęć zgodnych  z podstawą programową w oparciu o program „Język angielski w nauczaniu zintegrowanym do edukacji wczesnoszkolnej autorstwa Magdaleny Szpotowicz i Małgorzaty Szulc – Kurpaskiej
 • 4 godziny zajęć tematycznych opartych na autorskim programie nauczyciela prowadzącego
 • 3 godziny w oparciu autorską metodę MAŁA LINGUA opartej na bajkowym motywie rodziny Blabbersów z Livendell .

 II etap nauczania klasy (IV-VIII)

 • 8  godzin zajęć tygodniowo prowadzonych w języku angielskim:  
 • 3 godziny zajęć ściśle językowych zgodnych z podstawą programową w oparciu o program nauczania języka angielskiego dla klas 4-8 autorstwa Magdaleny Kębłowskiej
 • 1 godzina lekcji kulturowych przedstawiających życie i kulturę w krajach anglojęzycznych
 • 1 godzina przygotowań do konkursów języka angielskiego i zewnętrznych egzaminów językowych
 • 1 godzina konwersacji w języku angielskim
 • 2 godziny wybranych przedmiotów prowadzonych w języku angielskim

( Proporcje zajęć z danego przedmiotu w języku polskim i w języku obcym ustala nauczyciel przedmiotu nauczanego dwujęzycznie, uwzględniając poziom umiejętności uczniów w zakresie języka obcego).

 

 

 

 

Dane teleadresowe

Niepubliczna Szkoła Podstawowa PRIMUS
ul. Monte Cassino 27, 70-467 Szczecin

 • dummy 91 480 81 00

 • dummy 91 480 81 00

 • dummy sekretariat @ szkolaprimus.pl

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń