Previous Next

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym konieczne jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Wiem, że jest to trudna sytuacja, zarówno dla Was – uczniów i Waszych rodziców, ale także dla nas – nauczycieli. Musimy z dnia na dzień przestawić się na nowe dla nas i dla Was technologie i metody nauczania. Rozumiem, że mogła Was także przytłoczyć ilość zadań i materiału, z którym przyszło Wam się teraz samodzielnie zmierzyć.

Sposoby realizowania kształcenia na odległość

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia. Platforma epodreczniki.pl to nie jedyne źródło informacji przydatnych do kształcenia na odległość. Dostępne są inne strony internetowe rekomendowane przez MEN, m.in.: www.cke.gov.pl (i strony Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych), gdzie zamieszczane są materiały przydatne szczególnie dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty, www.gov.pl/zdalnelekcje, a także informacji dostępnych na stronie ministerstwa edukacji www.men.gov.pl.

W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna – to sposoby komunikacji nauczycieli z rodzicami, porady, jak w warunkach edukacji domowej realizować założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego; propozycje zabaw i gier; sposoby włączania dziecka w codzienne czynności.

W naszej szkole wychodząc naprzeciw temu, postaramy się zamieszczać informacje o zadaniach i pracy do wykonania:

  • klasy 4-8 = korzystają z e-dziennika oraz pakietu G Suite for Education | Google for Education (zestaw narzędzi zaprojektowanych w celu umożliwienia nauczycielom i uczniom wspólne uczenie się i wprowadzanie innowacji). W skład tych narzędzi wchodzi między innymi: Classroom, poczta gmail, Hangouts Chat, Hangouts Meet.
  • klasy 0-3 = wychowawcy klas realizują kształcenie na odległość poprzez: edziennik, gmail, WhatsApp, Zoom Meeting, Discord, czy strony FB. Z klasami współpracują również pozostali nauczyciele. W klasach młodszych zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z 1999 roku obowiązuje ocenianie kształtujące.

Pozwoli to Wam w jednym miejscu zgromadzić wszelkie informacje o zadaniach i podpowie, gdzie szukać dalszych instrukcji oraz w jaki sposób przekazywać odpowiedzi do zadań.

Będziemy się starali, aby ilość zadań nie była dla Was przytłaczająca i żebyście mieli jasno określony czas na ich wykonanie. Zdajemy sobie sprawę, że niektóre osoby mogą mieć utrudniony dostęp do komputera, np. ze względu na rodzeństwo, które również musi realizować swój obowiązek szkolny albo ze względu na pracujących zdalnie rodziców. Uwzględnimy to planując terminy oddawania prac.

Zdaję sobie sprawę, że każdy z nas musi przestawić się na inny sposób funkcjonowania i pracy w nadchodzących tygodniach, dlatego, aby usprawnić współpracę między nauczycielami, uczniami i rodzicami, proszę Was o sumienne wykonywanie zadań powierzonych Wam przez nauczycieli. Zapewniam Was, Drodzy Uczniowie, że będę czuwać nad realizacją nauczania na odległość jak najlepiej, tak żebyście w miarę komfortowo mogli uczyć się w tych niecodziennych warunkach.

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie życzę Wam, Kochani Uczniowie i Waszym Rodzicom, dużo spokoju, cierpliwości i zdrowego rozsądku. Wykorzystajcie ten czas najlepiej, jak potraficie – nabierajcie sił, odpoczywajcie, spędzajcie go z bliskimi. A przede wszystkim zostańcie domu.

Pozdrawiam serdecznie

Edyta Majcher

Dane teleadresowe

Niepubliczna Szkoła Podstawowa PRIMUS
ul. Monte Cassino 27, 70-467 Szczecin

  • dummy 91 480 81 00

  • dummy 91 480 81 00

  • dummy sekretariat @ szkolaprimus.pl

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń